top of page
Home: Service

Vitajte na našich stránkach

Našim cieľom je poskytovať kvalitnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v oblasti psychiatrie. Uvedomujeme si, že dôležité pre klienta sú humánny a korektný prístup, a takisto obojstranná dôvera. Máme na klienta dostatok času, prichádza len na objednanie v dohodnutom čase. Poskytujeme diskrétnosť, dostatok súkromia.

Naše služby

     Naše služby sú zamerané pre ľudí trpiacich rôznymi psychickými problémami, ktoré sa objavili či už následkom nejakej udalosti, alebo bez zjavnej príčiny. Môže ísť napríklad o rôzne formy úzkosti, strachu, stavov smútku či napätia, o poruchy spánku, koncentrácie, či pamäte. S tým môže úzko súvisieť zhoršené fungovanie v bežnom živote, v práci či v medziľudských vzťahoch.

     Na základe pohovoru s klientom volíme ďalší postup, stanovujeme diagnózu, a od poručíme terapiu – či už psychofarmaká a/alebo psychoterapeutické vedenie. Poradíme vhodné opatrenia v životospráve a dennom režime pacienta. Stav klienta ďalej pravidelne sledujeme podľa povahy problému a vzájomnej dohody. Vieme poradiť ľuďom, ktorí majú blízku osobu so psychickými problémami.

bigstock-Warm-Sunlight-With-Rays-Throug-

O nás

     MUDr. Silvia Ondrušová

     

     Som absolventka Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1995.  Po krátkom pôsobení v Centre pre liečbu drogových závislostí som nastúpila na Psychiatrickú kliniku Univerzitnej nemocnice Bratislava, kde aj do dnes pôsobím.  Špecializáciu z odboru  psychiatrie som získala v roku 1998. Zo záujmu a širšie, aj psychologické hľadisko liečby duševne chorých pacientov,  som absolvovala dlhodobý  psychoterapeutický výcvik , ktorý som ukončila certifikáciou v roku 2013. 

 

     MUDr. Matej Ondruš, MSc.

 

     Som absolventom  Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil som ako sekundárny lekár na psychiatrických oddeleniach vo Veľkom Záluží a vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. V roku 2003 som získal špecializáciu zo psychiatrie, odkedy vykonávam ambulantnú klinickú prax.V roku 2016 som úspešne absovoval postgraduálne štúdium so zameraním na výskum liečiv na Lekárskej univerzite vo Viedni. Vo veľkej miere sa roky venujem klinickému výskumu liekov na psychiatrické a neurologické ochorenia, aktuálne v oblasti demencií. 

     Hovoríme po nemecky, po anglicky a po maďarsky. 


Prvé vyšetrenie (60min) 90 EUR.

Kontrolné vyšetrenie (30min) 40 EUR.
 

Kontakt

simaMENT s.r.o.
Psychiatrická ambulancia
Záhradnícka 4, 811 08 Bratislava
Tel.: +421 (0)917 128 343
e-mail: ambulancia@simament.sk
web: www.simament.sk

Cenník

bigstock-Small-Black-White-And-Red-Peb-2
bottom of page